các ngành công nghiệp có nhà máy chế biến khoáng sản quặng kẽm