làm thế nào để yêu cầu khai thác trong máy nghiền oregon usa