dự án về hệ thống khử bụi tại nhà máy nghiền đá vôi