tối ưu hóa dòng nguyên liệu ngành lạnh của nhà máy cán thép